kaaswinkel Prins Hendrikstraat 24, Bodegraven

Algemene Ledenvergadering 23 april

Formele oprichting vereniging

Inmiddels hebben Westerhuis Notarissen in Gouda de laatste hand gelegd aan de statuten voor de vereniging. De concept statuten zijn beschikbaar door op onderstaande button te klikken. Dit betekent dat we de vereniging formeel kunnen oprichten op een algemene (ALV) of bijzondere (BLV) ledenvergadering.

Omdat de statuten de verplichting opleggen om binnen 6 maanden na de start van het nieuwe jaar een ALV te beleggen, maken we er op 23 april maar gelijk een algemene ledenvergadering van.

Uitnodiging ledenvergadering

De ledenvergadering vindt plaats op maandag 23 april 2018 in Hoeve Beijenveld, Zuidzijde 85 te Bodegraven. We starten om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.45 uur). U kunt beperkt parkeren bij de locatie, of anders langs de openbare weg of op het parkeerterrein van restaurant Vliethoeve.

Bestuursleden gezocht

Op dit moment bestaat het bestuur van de vereniging uit drie personen: Jos de Lange (voorzitter), Adriana Kool en Petra Schildmeijer. Er zijn nog twee bestuursfuncties vacant. Voor één van de twee functies zoeken we iemand die de rol van penningmeester kan vervullen. Hebt u interesse voor een
bestuursfunctie? Neem contact op met Jos de Lange via
telefoonnummer 06-51191613 of e-mail: bestuur@www.monumentenvereniging.nl