Tag Archives: featured

Open Monumentendag in Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2023

Open Monumentendag in Bodegraven-Reeuwijk: dit is je kans om eens een kijkje te nemen in de toren van de Dorpskerk.

Heb je al eens de toren van de Dorpskerk beklommen en heb je boven aangekomen het prachtige uitzicht kunnen bewonderen? Zo niet, dan kan dat tijdens de Open Monumentendag 2023. En als je al wel eens een kijkje hebt genomen, mag je natuurlijk nog een keer gaan!
De Landelijke Open Monumentendagen zijn dit jaar in het weekend van 9 en 10 september. Bodegraven-Reeuwijk organiseert de Open Monumentendag in onze kernen alleen op zaterdag 9 september, van 10 tot 16 uur. Er zijn dan in heel veel gemeenten in Nederland monumenten gratis opengesteld voor publiek. Het doel van de Open Monumentendagen is om mensen bekend te maken met het monumentale erfgoed in ons land. In Bodegraven-Reeuwijk worden dan ook meerdere monumentale deuren geopend!
Dit is er te doen in onze gemeente
Naast het bezichtigen van monumenten worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd, zo kun je een uitleg krijgen van de molenaar in één van de drie prachtige molens die onze gemeente rijk is. Ook kun je wandelen over het blotevoetenpad en bloemen plukken in de Hortus Populus of zelf boter maken bij Kaasboerderij De Graaf. De start van de dag is om 10.00 u bij de Dorpskerk in Bodegraven, bij het kaasmonument, dat ter ere van 100 jaar kaasmarkt is neergezet. Er is koffie en een muzikaal intermezzo.
Houdt voor alle locaties en activiteiten, de website van Open Monumentendag goed in de gaten (zie: www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe ) en type in het zoekkader de plaatsnaam: Bodegraven-Reeuwijk. Je vindt ook een verwijzing op de website Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk.nl.

Het thema van dit jaar
‘Levend erfgoed’ is dit jaar het thema van de Open Monumentendagen. Denk daarbij aan lokale tradities, bijvoorbeeld kaasmaken en ambachtelijke vaardigheden, zoals eendenkorfvlechten en paling roken. Dit vind je dit jaar terug in de activiteiten die worden georganiseerd.
Ook is er dit jaar een fietstocht mogelijk onder begeleiding van een gids. Aanmelden kan tot 5 september via e-mail j.j.van.der.quast@gasunie.nl. De start is om 14.00 uur bij het Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg 3, Reeuwijk-Brug.

Bijeenkomst donderdag 8 juni

Donderdag 8 juni 2023 om 20:00 is de periodieke bijeenkomst gepland van de Monumentenvereniging in de Koffietuin, Weijpoort 12, 2415 BV Nieuwerbrug aan den Rijn. Zowel tijdstip als locatie kunnen nog veranderen, dus kijk regelmatig op de website om datum en locatie te checken. Wij houden u op de hoogte via deze website en de nieuwsbrief.

We beginnen de bijeenkomst met de (verplichte) jaarvergadering, die maximaal een half uur zal duren. Wanneer u zich van tevoren opgeeft via dit e-mail adres mailen wij u de stukken.

Tijdens de bijeenkomst na afloop van de ALV zijn de effecten van de energietransitie één van de onderwerpen. Ook hopen we meer te kunnen melden over de herbestemming van bestaande gebouwen naast het hoofdgebouw (zie ook onze nieuwsbrief).

Omgevingswet 1 januari 2024 van kracht

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen.

Na jarenlang uitstel geeft de website van de Rijksoverheid nu aan dat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet definitief is vastgesteld op 1 januari 2024. Bron: rijksoverheid.nl.

Moeten eigenaren van cultuurbepalende panden en monumenten hier blij mee zijn? Sterker: moeten eigenaren van allerlei soorten woningen en (bedrijfs-) panden hier blij mee zijn? Onze vereniging telt meerdere bestuursjuristen en experts op het gebied van ruimtelijke ordening en (ver-) bouw. Zij zijn er niet gerust op dat de oplossing van ruimtelijke vraagstukken er met de nieuwe wet eenvoudiger op zal worden voor “de burger”.

Wij gaven eerder al het voorbeeld van (semi-) ambtenaren die er rekening mee hielden dat er snel aanvullende regelgeving en extra adviseurs zullen moeten komen om “criminele” (ze bedoelden waarschijnlijk: “calculerende”) burgers de wind uit de zeilen te nemen.

Het is naar ons oordeel niet meer dan logisch – en een burgerlijk recht – dat de overheid zich rekenschap geeft van de lasten die aan de burger worden opgelegd. Dezelfde burger die al zorg draagt voor de instandhouding van het erfgoed. Daarvan kan de hele gemeenschap profiteren. De mogelijkheden van instandhouding dienen open te blijven. Zo niet, dan weten we snel genoeg hoe knellend het keurslijf van de nieuwe wet zal zijn. Met alle gevolgen van dien.