Ledenvergadering: donderdag 29 augustus 20:00 tot 21:00 uur

Beste leden,
In de nieuwsbrief van 5 april lieten wij u al weten dat we graag op 29 april onze jaarlijkse ledenvergadering willen houden. In de ledenbrief van 15 april herinnerden wij u daar nog eens aan.

Vanwege Corona kiezen we voor een digitale vergadering. Alhoewel de regering heeft aangegeven dat er op die dag wellicht versoepelingen ingaan, willen we voorzichtig blijven. Veel leden vallen in een risicogroep.

Graag nodigen wij u uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering op donderdag 29 april om 20.00 uur.


Hoe werkt dat, een video-vergadering?
Wanneer u aan de digitale video-vergadering wilt deelnemen kunt u zich opgeven per e-mail (monumentenvereniging@gmail.com). U ontvangt dan tussen een uur en een kwartier voor de vergadering een linkje waarmee u toegang krijgt tot de vergadering. 

We werken met het programma Skype. U kunt hiervoor de speciale app downloaden, maar de link werkt ook zonder installatie op de meeste browsers op uw PC, tablet of smartphone. 


Machtiging
Wanneer u niet zelf bij de vergadering aanwezig kunt zijn, kunt u zich laten machtigen. Een machtiging kunt u aanvragen via onze e-mail monumentenvereniging@gmail.com.


Wij rekenen op u, en u op ons. We zien (en horen) u graag op 29 april tijdens onze digitale ALV!

Hartelijke groet,

Het bestuur van de Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk.