Subsidies

Subsidie Boerderijen en Agrarisch Erfgoed

April 2020

Woont u in een boerderij of bezit u een dergelijk cultuur-historisch object, dan heeft u in tijden van Corona (al dan niet intelligente) quarantaine wellicht de mogelijkheid om deze op te knappen of aan te passen om in te wonen of te werken.

Wilt u een bestaande boerderij verduurzamen of een andere functie geven, dan is het raadzaam om te kijken of u voor een subsidie van het Boerderijenfonds in aanmerking komt.

De subsidie is bedoeld voor het restaureren, verduurzamen en herbestemmen van boerderijen en ander agrarisch erfgoed. Er kan al informatie worden ingewonnen, en toekenning geschiedt in het tweede kwartaal van 2020. Er is geld voor 20 tot 30 boerderijen.

Meer weten? Kijk dan op de website van het Boerderijenfonds.

Aanvragen woonhuissubsidie 2019 voor rijksmonumenten van 1 maart tot 30 april 2020

Januari 2020

Vanaf 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in het voorgaande  jaar.  Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. Kosten die gemaakt worden in 2020 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar.

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Aanvragen kan tussen 1 maart en 30 april. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.

Klik hier voor meer informatie op De Erfgoedstem.

Wijziging subsidie voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten

13 november 2019

Gedeputeerde Staten heeft de indieningstermijn voor subsidie aanvragen voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van monumenten gewijzigd. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 december 2019 tot 1 juli 2020. De indieningstermijn voor subsidieaanvragen voor restauratie blijft ongewijzigd.

De provincie heeft op dit moment een bedrag van €1.133.471 ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de regeling. Voor een link klikt u hier.

Gemeentelijke Monumentenpremie 2019

Erfgoedvereniging Heemschut mag een bedrag van 10.000 euro verdelen onder een aantal particuliere eigenaren van monumenten! Dit mooie bedrag komt voort uit een nalatenschap, ondergebracht in een fonds op naam bij de koepelstichting Ars Donandi.

Heemschut heeft in overleg besloten de uitkering van 10.000 euro specifiek in aanmerking te laten komen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. Voor deze eigenaren zijn er meestal, in tegenstelling tot beschermde rijksmonumenten, geen budgetten beschikbaar voor subsidie, leningen en dergelijke. In zijn toespraak tijdens de landelijke opening van de Open monumentendag in Zierikzee op 12 september jl. gaf Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven aan, dat hij graag een fonds of regeling zou zien die in deze lacune voorziet. Met de bijdrage via Ars Donandi en Het Kuijper van Harpen fonds kan Heemschut hier dus een – eerste – aanzet toe geven.

Voor meer informatie klikt u hier.