Covid en een nieuwe website

Het zal regelmatige bezoekers zijn opgevallen dat op de website van de Monumentenvereniging al een tijdje geen nieuwe berichten meer zijn verschenen. We schreven al eerder dat het onderhouden van de website de nodige tijd vergt. Wanneer de beheerder dan ook nog eens wordt geveld door Covid (met de nodige recuperatie tijd), dan ligt de nieuwsvoorziening al snel op een laag pitje.

Inmiddels kunt u weer de nodige nieuwe berichten lezen, en dat betekent dat de Covid-perikelen grotendeels over zijn. We hebben de tussentijd bovendien gebruikt om over te stappen op een nieuwe, goedkopere provider. Voor de kenners: de website staat nu geparkeerd bij Bhosted in Roosendaal (Brabant).

Nieuwjaarsbijeenkomst Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Op 9 januari 2023 waren de bestuursleden van de Monumenten-vereniging aanwezig op de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De nieuwjaarsbijeenkomst is een uitgelezen gelegenheid om de vereniging en haar doelstellingen onder de aandacht te brengen van de burgemeester, de wethouders en de raadsleden. Maar vergeet ook de contacten met gelijkgestemde verenigingen en hun besturen niet, die eveneens aanwezig waren op de bijeenkomst.

De voorzitter van onze vereniging sprake onder meer met de vertrek-kende (interim) burgemeester Erik van Heijningen, die hij namens de vereniging bedankte voor zijn inzet voor de gemeente. Erik heeft zich bijzonder snel ingewerkt en zich in korte tijd geliefd weten te maken bij veel inwoners van de gemeente.

Uiteraard moesten de nieuwjaarswensen van de vereniging ook worden overgebracht aan de wethouder belast met erfgoedzaken, Jan Leendert van den Heuvel. Het bestuur ziet Jan Leendert weer op 18 januari op het gemeentehuis. Wij spreken dan over het beleid aangaande erfgoed. Als het aan de vereniging ligt komen de onderwerpen subsidies en verlaging van de WOZ voor cultuur-historische panden (conform de regeling voor gemeentelijke monumenten) dan zeker aan de orde.

Ook spraken wij kort met de nieuwe wethouder Robin Kersbergen, onder meer belast met de portefeuille Recreatie & toerisme. Op dat vlak ligt er zeker een relatie met erfgoed, waarvan een wervende uitstraling uitgaat als het gaat om het trekken van toeristen. Enkele van onze monumentale (leden)panden zijn bovendien in gebruik als bed & breakfast.

Geslaagde ledenbijeenkomst

Op 27 oktober kwam een grote hoeveelheid enthousiaste leden bijeen in het Zomerhuis van Hoeve Beijenveld aan de Zuidzijde in Bodegraven. Het was een gemĂȘleerd gezelschap, met eigenaren van Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden.

De bijeenkomst stond in het teken van het onderhoud van cultuur-historisch erfgoed en energie besparende maatregelen.

Vrijwel iedere eigenaar herkende zich wel in de aangehaalde problemen van dit soort oude gebouwen, zoals scheurvorming door een te lage grondwater stand, door droogte of door zwaar verkeer vlak langs het pand. In een aantal gevallen moet of moest een nieuwe fundering worden aangebracht.

Veel eigenaren hebben ook dezelfde vragen als het gaat om energie voorziening en energiebesparende maatregelen. Juist bij oudere panden zoals de onze is het vaak een hele puzzel welke maatregelen effectief zijn, en of de kosten wegen tegen de opbrengsten.

Zo is het moeilijk om isolatie aan te brengen in of tegen enkel steens muren. Het plaatsen van dubbel glas in oude kozijnen is niet altijd toegestaan, of moet op een extra dure manier. Dit wordt natuurlijk extra problematisch bij de exorbitante prijzen van gas en elektriciteit op dit moment. Er werd dan ook gepleit voor een collectieve aanpak.

Dat neemt niet weg dat sommige eigenaren uitgebreide maatregelen hebben getroffen, zoals meerdere warmtepompen, zonnepanelen en 3HR glas. Een optie die ook veel wordt toegepast in grotere boerderijen is een houtvergasser.

Veel historische panden hebben een rieten dak. Verzekeringen eisen steeds vaker schroefriet. Het plaatsen van een goede dampremmer is dan echter niet mogelijk. Dit vermindert de levensduur van het riet.

Een mogelijkheid om de kosten te verlagen is te kijken naar subsidie mogelijkheden. Er is een gemeentelijke erfgoed subsidie, waarbij ook eigen werkuren worden vergoed. Daarnaast werd voorgesteld om bij de gemeente te pleiten om de verlaging van de WOZ voor gemeentelijke monumenten ook toe te passen op cultuurhistorische panden.