Tag Archives: ledenvergadering

Bijeenkomst donderdag 8 juni

Donderdag 8 juni 2023 om 20:00 is de periodieke bijeenkomst gepland van de Monumentenvereniging in de Koffietuin, Weijpoort 12, 2415 BV Nieuwerbrug aan den Rijn. Zowel tijdstip als locatie kunnen nog veranderen, dus kijk regelmatig op de website om datum en locatie te checken. Wij houden u op de hoogte via deze website en de nieuwsbrief.

We beginnen de bijeenkomst met de (verplichte) jaarvergadering, die maximaal een half uur zal duren. Wanneer u zich van tevoren opgeeft via dit e-mail adres mailen wij u de stukken.

Tijdens de bijeenkomst na afloop van de ALV zijn de effecten van de energietransitie één van de onderwerpen. Ook hopen we meer te kunnen melden over de herbestemming van bestaande gebouwen naast het hoofdgebouw (zie ook onze nieuwsbrief).

Geslaagde ledenbijeenkomst

Op 27 oktober kwam een grote hoeveelheid enthousiaste leden bijeen in het Zomerhuis van Hoeve Beijenveld aan de Zuidzijde in Bodegraven. Het was een gemêleerd gezelschap, met eigenaren van Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden.

De bijeenkomst stond in het teken van het onderhoud van cultuur-historisch erfgoed en energie besparende maatregelen.

Vrijwel iedere eigenaar herkende zich wel in de aangehaalde problemen van dit soort oude gebouwen, zoals scheurvorming door een te lage grondwater stand, door droogte of door zwaar verkeer vlak langs het pand. In een aantal gevallen moet of moest een nieuwe fundering worden aangebracht.

Veel eigenaren hebben ook dezelfde vragen als het gaat om energie voorziening en energiebesparende maatregelen. Juist bij oudere panden zoals de onze is het vaak een hele puzzel welke maatregelen effectief zijn, en of de kosten wegen tegen de opbrengsten.

Zo is het moeilijk om isolatie aan te brengen in of tegen enkel steens muren. Het plaatsen van dubbel glas in oude kozijnen is niet altijd toegestaan, of moet op een extra dure manier. Dit wordt natuurlijk extra problematisch bij de exorbitante prijzen van gas en elektriciteit op dit moment. Er werd dan ook gepleit voor een collectieve aanpak.

Dat neemt niet weg dat sommige eigenaren uitgebreide maatregelen hebben getroffen, zoals meerdere warmtepompen, zonnepanelen en 3HR glas. Een optie die ook veel wordt toegepast in grotere boerderijen is een houtvergasser.

Veel historische panden hebben een rieten dak. Verzekeringen eisen steeds vaker schroefriet. Het plaatsen van een goede dampremmer is dan echter niet mogelijk. Dit vermindert de levensduur van het riet.

Een mogelijkheid om de kosten te verlagen is te kijken naar subsidie mogelijkheden. Er is een gemeentelijke erfgoed subsidie, waarbij ook eigen werkuren worden vergoed. Daarnaast werd voorgesteld om bij de gemeente te pleiten om de verlaging van de WOZ voor gemeentelijke monumenten ook toe te passen op cultuurhistorische panden.

Nieuwsbrief Mei 2022

  Monumentenvereniging
   

Host u ons volgende keukentafelgesprek?

Een leuke en informele manier om als leden van de Monumentenvereniging bij elkaar te komen vormen onze keukentafelgesprekken. Wij willen graag een volgend keukentafelgesprek houden in de laatste week van mei of de eerste week van juni.
Het thema van deze bijeenkomst sluit aan op het thema van de Open Monumentendag op 10 september 2022: “Duurzaam duurt het langst”. Onze monumenten en cultuurhistorische panden toekomstbestendig en duurzaam houden is vaak een uitdaging. Tijdens onze keukentafelgesprekken vertellen expert en leden hoe zij dat realiseren.
Wie van onze leden vindt het leuk om gastheer te zijn van deze bijeenkomst, en mogelijk iets te vertellen over zijn monument of cultuuurhistorisch pand? Neem contact op met Jos de Lange, 0651191613, of Adriana Kool, 0644842867. Een mailtje mag natuurlijk ook. Mail naar bestuur@www.monumentenvereniging.nl.  
 
 

Leden werven leden

Een stijgende inflatie waardoor onevenredig stijgende lasten. Sluipende toename van regelgeving.  Toenemende klimaat- en milieu lasten. Deze voorbeelden laten zien is hoe belangrijk het is dat eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden zich verenigen, en gezamenlijk voor hun belangen opkomen. Wij nodigen u dan ook uit om dit jaar een nieuw lid te werven. Alleen samen staan wij sterk! De Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk biedt eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden daartoe een uitgelezen platform.
 
   
Open Monumentendag 2022: “Duurzaam duurt het langst”  

De Open Monumentendagen worden dit jaar gehouden op 10 en 11 september 2022. In Bodegraven-Reeuwijk doen wij zoals gebruikelijk alleen op zaterdag 10 september mee.

Met dit evenement willen wij gezamenlijk de aandacht voor monumenten vergroten door bijzonder Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor een breed publiek.

Elk jaar kiest Nederland Monumentenland een landelijk thema waaraan ook wij zoveel mogelijk willen meedoen. Voor 2022 is het thema ‘Duurzaamheid” met de onderliggende slogan “Duurzaam duurt het langst’.

We zetten o.a. panden centraal die op een duurzame manier beheerd worden of gerestaureerd zijn, maar ook monumenten die voor een duurzaam doel gebruikt worden (of werden). Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan wind- en waterkracht. Technieken van vroeger beschouwen we nu weer als duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld werken met leem, rieten daken en verschillende isolatietechnieken.

Groen erfgoed helpt ons om klimaatverandering tegen te gaan: monumentale bomen, landschapsparken en tuinen. Maar ook verdedigingswerken en natuurgebieden. 

Meld je monument aan bij Ton van der Schans (06-42667942) of Marjan Lamfers (06-30439489) als je mee wilt doen aan Open Monumentendag 2022 op zaterdag 10 september of op die dag een activiteit wilt organiseren, dat past in het thema van dit jaar.  

   

Betaalverzoek contributie 2022
 
Voor zover u dat nog niet heeft gedaan willen wij u langs deze weg nogmaals verzoeken om de contributie voor 2022 over te maken. De contributie bedraagt €22,50 per adres.
U kunt dit bedrag overmaken naar: IBAN NL86SNSB0772646775 ten name van MONUMENTENVERENIGING.NL. Graag bij de omschrijving uw straatnaam en huisnummer + ‘contributie 2022’ vermelden.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bent u zelf geen eigenaar van een monument of cultuurhistorisch pand of lid maar draagt u onze vereniging wel een warm hart toe? U kunt een donatie van een bedrag naar keuze overmaken naar het bovenstaande rekeningnummer.  

   

Bestuursvacature  

Op dit moment is de functie van secretaris van onze vereniging vacant. Bent u geïnteresseerd in de functie, of wilt u op onderdelen helpen, neem dan contact op met één van onze bestuursleden. Ook zoeken wij ondersteuning bij het onderhouden van onze website en het periodiek opstellen en verzenden van deze nieuwsbrief.      

Agenda
 
Een leuke en informele manier om als leden van de Monumentenvereniging bij elkaar te komen vormen onze keukentafelgesprekken. Het volgende keukentafelgesprek staat gepland in de laatste week van mei of de eerste week van juni. Hopelijk kunt u er bij zijn.

Wilt u gastheer zijn van deze bijeenkomst, en iets vertellen over uw monument of cultuuurhistorisch pand? Neem dan contact op met Jos de Lange, 0651191613, of Adriana Kool, 0644842867. Een mailtje mag natuurlijk ook. Mail naar bestuur@www.monumentenvereniging.nl.  
     

Neem contact op!  
Hebt u zelf goede tips die handig kunnen zijn voor andere leden? Laat het ons weten, dan nemen we die mee in onze volgende nieuwsbrief.