College informeert over MIP-panden


Bij brief van 16 juni 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders (“College van B&W”) van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de eigenaren van objecten in de gemeenten die voorkomen op ((onder meer) de lijst van het Monumenten Inventarisatie Project (“MIP”) geïnformeerd over het voornemen om de cultuurhisto­rische waarde (hierna: “CHW”) van hun eigendom (opnieuw) vast te stellen, te waarderen en in een eenvormig beleidsdocument vast te leggen.

In de brief van het College heeft zij de eigenaren uitgenodigd om een voorlichtingsavond bij te wonen over wat CHW nu precies betekent, en wat de gevolgen zijn voor de eigenaren van dergelijke objecten. De in voorlichtingsavond in Bodegraven vindt plaats op 26 juni 2017 in het Evertshuis in Bodegraven. De  voorlichtingsavond Reeuwijk wordt  gehouden op 3 juli 2017.