Tag Archives: monumentenvereniging

Informele ledenavond 13 december 2018

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor een informele ledenavond op donderdag 13 december aanstaande. Ook belangstellenden zijn welkom.

U bent om 20.00 uur van harte welkom in Museum Proeverij De Koffietuin, Weijpoort 12 te Nieuwerbrug. Parkeren kan bij de locatie.

Programma

De wethouder verantwoordelijk voor het erfgoedbeleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft aangegeven (een deel) van de avond aanwezig te zullen. Wij hopen dat ook één of meerdere van de beleidsmedewerkers van de gemeente aanwezig zijn. We zijn erg benieuwd naar de stand van zaken rond de Parapluherziening (Ruimtelijke Ordening) en de Nota Erfgoedbeleid.

Eén van de leden zal iets zeggen over de problemen met de grondwaterstanden in onze gemeente.

Rondleiding De Koffietuin

Tot slot zal bestuurslid Lex Heij, eigenaar van De Koffietuin, ons rondleiden en met plezier iets vertellen over deze bijzondere locatie.

Natuurlijk is er na afloop volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en na te praten.
 

Het bestuur van de Monumentenvereniging.nl ziet er naar uit u weer te ontmoeten.

Graag tot ziens op 13 december!

Informatieavond 17 april

Dinsdag 17 april wordt info avond

Aanvankelijk was het de bedoeling om de algemene ledenvergadering (ALV) te houden op 17 april. De stukken waren echter niet op tijd klaar. We hebben de ALV daarom verplaatst naar 23 april.

Omdat de locatie voor de vergadering van de 17e al was geboekt, houden we op 17 april een informatieavond over mogelijkheden voor de gemeente om bij te dragen aan de instandhouding van monumenten en beeldbepalende (CHW-) panden.

Locatie informatieavond

De bijeenkomst vindt plaats bij hoeve Paardenburgh, Dammekant 2 te Bodegraven. We starten om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.45 uur) en u kunt parkeren bij de locatie.

instandhouding monumenten en CHW-panden

Op 17 april willen wij graag met u in gesprek over mogelijk­heden voor de gemeente om bij te dragen aan de instandhouding van monumenten en beeld­bepalende (CHW-) panden. In onze nieuwsbrief van vorige week heeft u kunnen lezen welke mogelijkheden de vereniging eerder besprak met de gemeente.

Wat spreekt u aan en wat niet? Kent u misschien goede voorbeelden uit andere regio’s? We zijn erg benieuwd. Samen kunnen we onze inzet richting de gemeente bepalen.

Daarnaast bespreken we kort de statuten en gaan we in op de plannen van de gemeente met het nog te ontwikkelen paraplubestemmingsplan.

Laat even weten of u komt

Het is handig wanneer we tevoren enigszins een idee hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten. We stellen het op prijs als u via onderstaande button aangeeft of u komt. U kunt dan tevens wat informatie geven over uw pand en wat u verwacht van de vereniging.

Algemene Ledenvergadering 23 april

Formele oprichting vereniging

Inmiddels hebben Westerhuis Notarissen in Gouda de laatste hand gelegd aan de statuten voor de vereniging. De concept statuten zijn beschikbaar door op onderstaande button te klikken. Dit betekent dat we de vereniging formeel kunnen oprichten op een algemene (ALV) of bijzondere (BLV) ledenvergadering.

Omdat de statuten de verplichting opleggen om binnen 6 maanden na de start van het nieuwe jaar een ALV te beleggen, maken we er op 23 april maar gelijk een algemene ledenvergadering van.

Uitnodiging ledenvergadering

De ledenvergadering vindt plaats op maandag 23 april 2018 in Hoeve Beijenveld, Zuidzijde 85 te Bodegraven. We starten om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.45 uur). U kunt beperkt parkeren bij de locatie, of anders langs de openbare weg of op het parkeerterrein van restaurant Vliethoeve.

Bestuursleden gezocht

Op dit moment bestaat het bestuur van de vereniging uit drie personen: Jos de Lange (voorzitter), Adriana Kool en Petra Schildmeijer. Er zijn nog twee bestuursfuncties vacant. Voor één van de twee functies zoeken we iemand die de rol van penningmeester kan vervullen. Hebt u interesse voor een
bestuursfunctie? Neem contact op met Jos de Lange via
telefoonnummer 06-51191613 of e-mail: bestuur@www.monumentenvereniging.nl