Bijeenkomst MV-BR op donderdag 27 oktober om 20:00 uur in Bodegraven

In onze nieuwsbrief nodigden we u uit voor de volgende bijeenkomst van de Monumentenvereniging. De leden hebben de keukentafelgesprekken ervaren als een leuke en informele manier om bij elkaar te komen en informatie en ervaringen uit te wisselen.

We praten deze keer onder meer over de stijgende lasten waar wij als eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden mee worden geconfronteerd. Ook het onderwerp energie gaat iedereen nauw aan het hart. Als klap op de vuurpijl zijn de WOZ-tarieven (weer) gestegen, en hebben zelfs het landelijke nieuws gehaald. We zijn erg benieuwd wat de leden daarvan vinden, en hoe zij met die lasten omgaan.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 27 oktober aanstaande op de Zuidzijde 85a te Bodegraven. Parkeren langs de openbare weg of vooraan op het terrein van de Vliethoeve (als daar plaats is).

Vind u het leuk om aanwezig te zijn, u bent van harte uitgenodigd! Het is wel handig als u even laat weten of u wilt komen. Bel naar Jos de Lange, 0651191613, of Adriana Kool, 0644842867. Een mailtje  naar http://bestuur@www.monumentenvereniging.nl kan natuurlijk ook.

Bijeenkomst op donderdag 27 oktober om 20:00 uur.

 Stijgende (energie)kosten,  lokale belastingen, hoe houden we balans?  Bijeenkomst Monumentenvereniging op donderdag 27 oktober om 20:00 uur.  

De Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk (MV-BR) is een vereniging voor en door de eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentelijke monumenten en cultureel-historisch waardevolle panden in de gemeente.

De doelgroep, en daarmee de belangen, zijn anders dan van andere “algemene” verenigingen zoals Hugo Kotesteijn. Verenigingen zoals Hugo Kotesteijn richten zich op cultureel erfgoed vanuit een andere gezichtshoek. De leden van de MV-BR worden als eigenaar direct geconfronteerd met de lusten (en de lasten), van het instandhouden van hun cultureel erfgoed. Maar vanwege de gedeelde interesses werken we natuurlijk zoveel mogelijk samen en wisselen we informatie uit.

De meest waardevolle bron van informatie voor MV-BR vormen de leden zelf. De keukentafelgesprekken zijn een leuke en informele manier gebleken om als leden van de Monumentenvereniging bij elkaar te komen en informatie en ervaringen uit te wisselen. De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 27 oktober. We zoeken nog naar een geschikte lokatie.

Onderwerp van gesprek vormen de stijgende onderhouds- en energiekosten als gevolg van de forse inflatie. Ook de WOZ-tarieven zijn (weer) gestegen, en hebben zelfs het landelijke nieuws gehaald. We zijn erg benieuwd wat de leden daarvan vinden, en hoe zij met die lasten omgaan.

Vind u het leuk om aanwezig te zijn, u bent van harte uitgenodigd! Het is wel handig als u even laat weten of u wilt komen. Bel naar Jos de Lange, 0651191613, of Adriana Kool, 0644842867. Een mailtje  naar bestuur@www.monumentenvereniging.nl kan natuurlijk ook.