Lidmaatschap

villa Zoutmansweg 8 Bodegraven

CHW-pand, Rijks- of gemeentemonument

U bent eigenaar van een woning, (woon-)boerderij of (bedrijfs-)pand welke is aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol (‘CHW’). Of u bent in het bezit van een Rijks- of gemeentemonument. Dan kunt u lid worden van de Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk.

Erfgoedwet

Er is een nieuwe Erfgoedwet. Dat heeft gevolgen voor zowel uzelf als de gemeente. Wat die gevolgen precies zijn is nu nog niet bekend. Daarom wil de gemeente het erfgoedbeleid verder gaan uitwerken. De wethouder belast met het erfgoedbeleid richt zich daarbij in eerste instantie op CHW-panden. Inmiddels zijn CHW-panden ok als zodanig gemarkeerd in het ontwerp-bestemmingsplan Bodegraven-Noord.

Meedenken over het erfgoedbeleid

De Monumentenvereniging heeft in de Commissie Ruimte van de Gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk aangegeven dat zij graag met de gemeente wil meedenken over het erfgoedbeleid. Leden van de gemeenteraad hebben voorgesteld om ook de eigenaren van Rijks- en gemeentemonumenten in de gemeente bij dit initiatief te betrekken. De eigenaren van CHW-panden en Rijks- en gemeentelijke monumenten hebben immers een gezamenlijk belang.

Word lid!

Bij deze nodigen wij  u heel graag uit om lid te worden van de Monumentenvereniging. De Monumenten­vereniging is er voor alles waarmee eigenaren van monumenten en CHW-panden worden geconfronteerd.  De invulling van het erfgoedbeleid is een zaak van lange adem. Daar willen wij graag bij betrokken blijven. Ook hier geldt: eendracht maakt macht!

Lidmaatschap

Zonder degelijke economische basis heeft het hele Erfgoedbeleid geen toekomst. Daarbij is kostenbeperking een belangrijk aandachtspunt. De vereniging wil dan ook op eigen kracht en tegen zo laag mogelijke kosten werken. De contributie zal niet meer dan €22,50 per jaar bedragen.

Daarvoor krijgt U wel wat terug: de Monumentenvereniging is een kennis-kring van mensen met een gezamenlijk belang. Doel is het uitwisselen van praktisch bruikbare kennis en het vertolken van onze gezamenlijke stem bij die instanties waarmee alle eigenaren van monumenten en CHW-panden worden geconfronteerd. Word lid!

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

* indicates required