VERSLAG KANSENTAFEL ENERGIE

Op 11 december informeerden we u over de “Kansentafel Regionale Energie Strategie (RES)” (what’s in a name) van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die werd gehouden op 8 december 2020.

Inmiddels is het verslag van die vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente. Een samenvatting vindt u hier. De website verwijst weer naar een nog kortere samenvatting. Deze vindt u hier.

In onze blog van december gaven wij al aan dat binnen de Monumentenvereniging verschillend wordt gedacht over nut en noodzaak van allerlei overheidsmaatregelen die in verband worden gebracht met klimaatverandering.

In de tweede samenvatting is in ieder geval ons bezwaar genoteerd dat bewoners het onprettig vinden dat ze zijn buitengesloten van de (landelijke) klimaattafels. Ook wordt vermeld dat deelnemers vroegen om (op landelijk niveau) te kijken naar de mogelijkheden voor kernenergie.