Omgevingswet 1 januari 2024 van kracht

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen.

Na jarenlang uitstel geeft de website van de Rijksoverheid nu aan dat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet definitief is vastgesteld op 1 januari 2024. Bron: rijksoverheid.nl.

Moeten eigenaren van cultuurbepalende panden en monumenten hier blij mee zijn? Sterker: moeten eigenaren van allerlei soorten woningen en (bedrijfs-) panden hier blij mee zijn? Onze vereniging telt meerdere bestuursjuristen en experts op het gebied van ruimtelijke ordening en (ver-) bouw. Zij zijn er niet gerust op dat de oplossing van ruimtelijke vraagstukken er met de nieuwe wet eenvoudiger op zal worden voor “de burger”.

Wij gaven eerder al het voorbeeld van (semi-) ambtenaren die er rekening mee hielden dat er snel aanvullende regelgeving en extra adviseurs zullen moeten komen om “criminele” (ze bedoelden waarschijnlijk: “calculerende”) burgers de wind uit de zeilen te nemen.

Het is naar ons oordeel niet meer dan logisch – en een burgerlijk recht – dat de overheid zich rekenschap geeft van de lasten die aan de burger worden opgelegd. Dezelfde burger die al zorg draagt voor de instandhouding van het erfgoed. Daarvan kan de hele gemeenschap profiteren. De mogelijkheden van instandhouding dienen open te blijven. Zo niet, dan weten we snel genoeg hoe knellend het keurslijf van de nieuwe wet zal zijn. Met alle gevolgen van dien.

Covid en een nieuwe website

Het zal regelmatige bezoekers zijn opgevallen dat op de website van de Monumentenvereniging al een tijdje geen nieuwe berichten meer zijn verschenen. We schreven al eerder dat het onderhouden van de website de nodige tijd vergt. Wanneer de beheerder dan ook nog eens wordt geveld door Covid (met de nodige recuperatie tijd), dan ligt de nieuwsvoorziening al snel op een laag pitje.

Inmiddels kunt u weer de nodige nieuwe berichten lezen, en dat betekent dat de Covid-perikelen grotendeels over zijn. We hebben de tussentijd bovendien gebruikt om over te stappen op een nieuwe, goedkopere provider. Voor de kenners: de website staat nu geparkeerd bij Bhosted in Roosendaal (Brabant).

Nieuwjaarsbijeenkomst Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Op 9 januari 2023 waren de bestuursleden van de Monumenten-vereniging aanwezig op de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De nieuwjaarsbijeenkomst is een uitgelezen gelegenheid om de vereniging en haar doelstellingen onder de aandacht te brengen van de burgemeester, de wethouders en de raadsleden. Maar vergeet ook de contacten met gelijkgestemde verenigingen en hun besturen niet, die eveneens aanwezig waren op de bijeenkomst.

De voorzitter van onze vereniging sprake onder meer met de vertrek-kende (interim) burgemeester Erik van Heijningen, die hij namens de vereniging bedankte voor zijn inzet voor de gemeente. Erik heeft zich bijzonder snel ingewerkt en zich in korte tijd geliefd weten te maken bij veel inwoners van de gemeente.

Uiteraard moesten de nieuwjaarswensen van de vereniging ook worden overgebracht aan de wethouder belast met erfgoedzaken, Jan Leendert van den Heuvel. Het bestuur ziet Jan Leendert weer op 18 januari op het gemeentehuis. Wij spreken dan over het beleid aangaande erfgoed. Als het aan de vereniging ligt komen de onderwerpen subsidies en verlaging van de WOZ voor cultuur-historische panden (conform de regeling voor gemeentelijke monumenten) dan zeker aan de orde.

Ook spraken wij kort met de nieuwe wethouder Robin Kersbergen, onder meer belast met de portefeuille Recreatie & toerisme. Op dat vlak ligt er zeker een relatie met erfgoed, waarvan een wervende uitstraling uitgaat als het gaat om het trekken van toeristen. Enkele van onze monumentale (leden)panden zijn bovendien in gebruik als bed & breakfast.