FPG vraagt bezinning over monumentenregeling

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is blij dat de fiscale aftrekregeling voor monumentenpanden twee jaar langer blijft bestaan. Het geeft volgens de organisatie tijd voor ‘een gedegen discussie over een monumentale vergissing’.

De dinsdag gepresenteerde Miljoenennota geeft aan dat de omstreden omvorming van een fiscale aftrekregeling naar een uitgavenregeling doorgaat. De invoeringsdatum is echter uitgesteld tot 2019 en de geplande korting op de regeling wordt teruggedraaid.

De FPG spreekt van ‘een positief signaal van het kabinet’. De organisatie wil dat de komende tijd diepgaand wordt gesproken over de plannen die onder eigenaren van monumentale boerderijen in de problemen gaan brengen.

Evenwichtig beleid
In haar reactie op de Rijksbegroting 2018 vraagt de FPG om een evenwichtig fiscaal beleid, faire vergoedingen en ruimte voor beheer en ondernemen, ook in het buitengebied. ‘Alleen dan zijn particuliere investeringen in de kwaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied en duurzame groei mogelijk’, aldus een persbericht.

Omdat het huidige kabinet daaraan geen concrete impulsen meer geeft, wordt het des te belangrijker dat de Tweede Kamer en het volgende Kabinet hierop bijsturen. De FPG vraagt onder meer aandacht voor de knellende vermogensrendementsheffing en ontwikkelruimte voor grondgebonden landbouw en landgoederen.

Veiligheid op het platteland
Bij de verdeling van de 116 miljoen euro die extra beschikbaar komt voor veiligheid mag volgens de FPG het toezicht en de handhaving in het buitengebied niet worden vergeten. Voorgesteld wordt om een deel van het geld in te zetten voor ‘groene’ buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) die toezicht houden in het buitengebied.

Hun aantal is drastisch afgenomen, terwijl tegelijkertijd zaken als illegale afvaldumping en recreatie-overlast drastisch toenemen. De FPG vond hiervoor eerder steun vanuit de Kamer, de kwestie verzandde echter in interdepartementaal gesteggel tussen de ministeries van EZ en van Veiligheid en Justitie.

Fosfaatwetgeving
Een grondgebonden groei van de landbouw kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De FPG pleit in dat verband voor het samenvoegen van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en het wetsvoorstel Fosfaatrechten.

Bron: www.nieuweoogst.nu