Omgevingswet 1 januari 2024 van kracht

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen.

Na jarenlang uitstel geeft de website van de Rijksoverheid nu aan dat de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet definitief is vastgesteld op 1 januari 2024. Bron: rijksoverheid.nl.

Moeten eigenaren van cultuurbepalende panden en monumenten hier blij mee zijn? Sterker: moeten eigenaren van allerlei soorten woningen en (bedrijfs-) panden hier blij mee zijn? Onze vereniging telt meerdere bestuursjuristen en experts op het gebied van ruimtelijke ordening en (ver-) bouw. Zij zijn er niet gerust op dat de oplossing van ruimtelijke vraagstukken er met de nieuwe wet eenvoudiger op zal worden voor “de burger”.

Wij gaven eerder al het voorbeeld van (semi-) ambtenaren die er rekening mee hielden dat er snel aanvullende regelgeving en extra adviseurs zullen moeten komen om “criminele” (ze bedoelden waarschijnlijk: “calculerende”) burgers de wind uit de zeilen te nemen.

Het is naar ons oordeel niet meer dan logisch – en een burgerlijk recht – dat de overheid zich rekenschap geeft van de lasten die aan de burger worden opgelegd. Dezelfde burger die al zorg draagt voor de instandhouding van het erfgoed. Daarvan kan de hele gemeenschap profiteren. De mogelijkheden van instandhouding dienen open te blijven. Zo niet, dan weten we snel genoeg hoe knellend het keurslijf van de nieuwe wet zal zijn. Met alle gevolgen van dien.