Nieuwsbrief november 2021

Cultuurhistorisch waardevolle panden, waar gaat het heen?

De Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk fungeert als platform waarop eigenaars en beheerders van Rijks- en gemeentemonumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden kennis en ervaring kunnen uitwisselen en hun belangen kunnen bundelen richting lokale, Provinciale en centrale overheden. Daarbij is redelijk duidelijk wat de positie is van Rijks- en gemeentelijke monumenten. Voor cultuurhistorische panden zoals woonhuizen en (woon)boerderijen is dat veel minder duidelijk. Maar daar komt verandering in. Het is de vraag of dat een verandering is ten goede.

Toen de wethouder belast met erfgoedzaken het begrip “cultuurhistorisch waardevolle object” introduceerde (weet u nog: het ging niet alleen over woonhuizen, boerderijen, fabrieken of kerken, maar ook om een lantaarnpaal en een transformatorhuisje) zei hij dat het vooral ging om het behoud van het aanzien vanaf de openbare weg. Bovendien zou een officiële duiding als cultuurhistorisch waardevol veel minder ernstige gevolgen hebben dan voor een Rijks- of gemeentemonument. Maar het onderscheid tussen monumenten en cultuurhistorische panden begint te vervagen. Met andere woorden: het lijkt erop dat wanneer je pand wordt aangewezen als cultuurhistorisch waardevol dit veel zwaardere gevolgen heeft dan aanvankelijk is voorgespiegeld.

Een voorbeeld. In de verschillende bestemmingsplannen werden cultuurhistorisch waardevolle panden aanvankelijk alleen als zodanig aangemerkt door het arceren van de betreffende panden op de kadastrale overzichtskaart (zie: ruimtelijkeplannen.nl). Bij het van kracht worden van het Parapluplan Cultuurhistorie in 2019 zijn de volledige kadastrale percelen van zowel Rijks- en gemeentelijke monumenten als van cultuurhistorisch waardevolle panden gearceerd als cultuurhistorisch erfgoed. Dat dit negatieve gevolgen kan hebben ervoer één van onze leden toen hij een voorgesprek had met de ODMH over het vernieuwen van een loods op zijn erf. Zonder precies aan te geven wát de beperkingen zijn, gaf een medewerker van de ODMH aan dat dit de aanvraag wel zou bemoeilijken. Let wel, het ging hier niet om een monumentaal – of cultuurhistorisch pand, maar om een bijgebouw ergens op het erf. Wat precies de gevolgen zijn is nog onduidelijk, maar wij gaan er van uit dat het ODMH niet voor niets een dergelijke waarschuwing af gaf. Wij zullen u informeren over het verloop van deze zaak.

Keukentafelgesprek op 25 november 2021

Onze leden hebben veelal slechts incidenteel te maken met voorschriften uit een bestemmingsplan. Maar vrijwel iedereen wordt op dit moment geconfronteerd met de effecten van allerlei klimaatplannen op hun erfgoed. Vragen over hoe te isoleren of te verwarmen los je niet eenvoudig op nu de meesten van ons één, en in sommige gevallen zelfs meerdere, oude tot zeer oude panden moeten onderhouden.

We hebben ervaren dat een informeel gesprek rond de keukentafel over deze onderwerpen heel gezellig, maar bovenal ook heel informatief kan zijn. Aan de keukentafel informeren leden elkaar over de wijze waarop zij in hun situatie dit soort vragen hebben opgelost. Bovendien hebben wij een energiecoach bereid gevonden om te vertellen over alternatieve mogelijkheden.

Wij nodigen u daarom uit voor ons volgende keukentafelgesprek op donderdag 25 november 2021.
Locatie: de Koffietuin, Weijpoort 12, 2415 BV Nieuwerbrug.
Tijdstip: van 20:00 tot 22:00 uur.
Onderwerp: onderhoud aan ons erfgoed en het oplossen van energievraagstukken.
Laat even weten of u van plan bent te komen via e-mail: bestuur@www.monumentenvereniging.nl of mobiel: 0651191613. Introducees zijn van harte welkom.

Hebt u zelf goede tips die handig kunnen zijn voor andere leden? Laat het ons weten, dan nemen we die mee in onze volgende nieuwsbrief.