Woonhuis Zuidzijde 17 Bodegraven

Informele ledenavond 13 december 2018

Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit voor een informele ledenavond op donderdag 13 december aanstaande. Ook belangstellenden zijn welkom.

U bent om 20.00 uur van harte welkom in Museum Proeverij De Koffietuin, Weijpoort 12 te Nieuwerbrug. Parkeren kan bij de locatie.

Programma

De wethouder verantwoordelijk voor het erfgoedbeleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft aangegeven (een deel) van de avond aanwezig te zullen. Wij hopen dat ook één of meerdere van de beleidsmedewerkers van de gemeente aanwezig zijn. We zijn erg benieuwd naar de stand van zaken rond de Parapluherziening (Ruimtelijke Ordening) en de Nota Erfgoedbeleid.

Eén van de leden zal iets zeggen over de problemen met de grondwaterstanden in onze gemeente.

Rondleiding De Koffietuin

Tot slot zal bestuurslid Lex Heij, eigenaar van De Koffietuin, ons rondleiden en met plezier iets vertellen over deze bijzondere locatie.

Natuurlijk is er na afloop volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en na te praten.
 

Het bestuur van de Monumentenvereniging.nl ziet er naar uit u weer te ontmoeten.

Graag tot ziens op 13 december!