Meije 97 en 97a Bodegraven

Besluiten bestemmingsplan Noord en CHW ter inzage

In het “Overzicht ruimtelijke plannen” van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt bekend gemaakt dat verschillende plannen die van belang zijn voor eigenaren van monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden ter inzage liggen. Dit betekent in sommige gevallen dat belanghebbende eigenaren een beperkte tijd de mogelijkheid hebben om bezwaar in te dienen tegen die plannen.

Limes bebouwingslint Oude Rijn
Limes bebouwingslint Oude Rijn

Vanaf donderdag 8 februari tot en met 21 maart 2018 ligt het ge-wijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Noord” ter inzage. Dit plan is vooral van belang vanwege de bepaling die het mogelijk maakt om meerdere wooneenheden te creëren in grote boerderijcomplexen. Dit is vooralsnog de enige mogelijkheid voor eigenaren van dergelijke grote objecten om het onderhoud van hun boerderij enigzins betaalbaar te houden, en daarmee de instand-houding te bevorderen.

Fabriek Dorpsweg 7, ReeijwijkJPG
Fabriek Dorpsweg 7, ReeijwijkJPG

Het College van B&W wil enkele objecten aanwijzen als gemeentelijk monument. Daarbij gaat het om het zomer- en winterhuis Meije 97 en 97A in Bodegraven, het fabriekscomplex Dorpsweg 7 in Reeuwijk, de Salvatorkerk aan de Vrije Nesse 11 in Bodegraven en het transformatorhuisje aan De Ruyterlaan 1 in Bodegraven. Bijzonder is dat het College ook lantaarns aan de Kerkstraat en Marktstraat, hoek Noordstraat in Bodegraven tot monument wil aan-wijzen. De ontwerpbesluiten liggen vanaf donderdag 1 februari tot en met 14 maart 2018 voor iedereen ter inzage.

sloop-maks-wijnhandel
sloop-maks-wijnhandel

Als laatste het Voorbereidingsbesluit cultuurhistorisch waardevolle panden. Wij berichtten eerder over de sloop van het pand aan de Wilhelminastraat in Bodegraven. Sommige leden van de gemeenteraad waren daarover erg geschrokken. Reden om in aanvulling op de op 24 januari 2018 vastgestelde Beleidsnota Cultuurhistorie (onderdeel objecten) al vast te bepalen welke objecten volgens de gemeente van cultuurhistorische waarde zijn. De beleidsnota bepaalt dat dergelijke CHW-objecten niet meer zomaar mogen worden gesloopt.  Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf 1 februari 2018 voor iedereen ter inzage. De website meldt evenwel dat het niet mogelijk is om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.