Sluipwijkse Plassen

MIP-vereniging aangekondigd

Start MIP-vereniging

Op 24 juli 2017 hebben een drietal initiefnemers in een brief aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangekondigd dat zij willen komen tot een vereniging van eigenaren van MIP-objecten in de gemeente.

Aanleiding zijn de voorlichtingsavonden in Bodegraven (op 26 juni) en Reeuwijk op 3 juli 2017, waarin wethouder Van den Heuvel (verantwoordelijk voor het erfgoedbeleid), een externe MIP-adviseur en enkele ambte­naren hebben toegelicht hoe de gemeente het beleid rond cultuurhisto­rische (“CHW”) panden vorm wil gaan geven.

Inspraakreactie

Tijdens de voorlichtingsavonden heeft de wethouder gevraagd om bijdragen vanuit de eigenaren, om te komen tot een breed gedragen beleid voor CHW-objecten.  Vanuit de gedachte “Samen Sterk” hebben Adriana Kool-Roos, Jos de Lange en Ad Verbree aan de gemeente aangekondigd dat zij een  inspraakreactie willen indienen namens de MIP-vereniging in oprichting.