In tijden van Corona

Het is in ‘normale’ tijden al niet eenvoudig om Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische erfgoed in stand te houden. Nu het Coronavirus heeft toegeslagen, komt daar een nieuwe dimensie bij.

Eigenaren, bewoners en beheerders vragen zich af hoe het nu moet met bijvoorbeeld onderhoud en verbouwen. Kun je iedereen zomaar in huis halen of toelaten op je erf? En gaat het allemaal even snel? Want hoe werkt dat als je een onderhoudsmonteur of verbouwingsteam langs moet laten komen?

Voor het bestuur van de Monumentenvereniging komt daar nog een dimensie bij. Een belangrijk deel van onze werkzaamheden betreft het overleg met vertegenwoordigers van provincie, gemeente en andere instellingen die zich bezig houden met het instandhouden van cultureel erfgoed. Persoonlijk contact werkt vaak het beste. Onder de huidige omstandigheden willen we die contacten echter zoveel mogelijk minimaliseren.

Wat de (nabije) toekomst brengt is ongewis. Eén ding is echter zeker. De enorme bedragen die de centrale en gemeentelijke overheden op dit moment in de economie pompen zullen op enig moment moeten worden terugbetaald. Dat betekent op termijn hogere belastingen, op alles. Tegelijkertijd worden velen van ons geconfronteerd met stijgende lasten en (vaak tegelijkertijd) inkomensterugval.

Wij als Monumentenvereniging proberen zo goed als mogelijk op die ontwikkelingen te anticiperen, en waar mogelijk oplossingen te bieden. Alleen samen kunnen we een krachtig front vormen en elkaar de helpende hand bieden. Steun ons! En nog geen lid? Wordt lid! Het lidmaatschap kost op dit moment maar €22,50.

Veel sterkte in de komende tijd!

Jos de Lange, voorzitter.