Verslag Najaarsbijeenkomst 2 december

Afgelopen maandagavond vond de najaarsbijeenkomst plaats van de Monumentenvereniging. We kwamen bijeen in bed & breakfast ‘Pax Tibi’ in Reeuwijk. Deze B&B heeft Katja Toet overgenomen van haar moeder Marian Scheer. Informatie over ‘Pax Tibi’, wat ‘vrede zij met u’ betekent, vindt u op de website van Pax Tibi. Hieronder een foto van het schitterend door Cock Scheer gerestaureerde boerderijcomplex.

Bed & Breakfast ‘Pax Tibi’ aan de Middelburgse Weg in Reeuwijk

Op de bijeenkomst vertelde Freerk Kiesow, adviseur ruimtelijke ordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, een duidelijk verhaal over de opzet van de nieuwe Omgevingswet, en de betekenis voor de eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentemonumenten en cultuurhistorische panden in de gemeente.

Veel aandacht ging uit naar de instandhouding van de grotere (boerderij-) complexen in het buitengebied. Deze vraagt immers de grootste (financiele) offers van de eigenaren/beheerders. De inspanningen van het bestuur van de Monumentenvereniging hebben er mede toe geleid dat zomerhuizen bij cultuur-historisch waardevolle boerderijen nu afzonderlijk mogen worden bewoond.

Ook de bestemming ‘wonen’ wordt nu flexibeler toegekend. Daarnaast is de werkruimte voor aan huis gebonden beroepen uitgebreid van maximaal 80 naar 150 vierkante meter. Ook de toekenning van de bestemming ‘bedrijf’ is flexibeler geworden. Er werd uitvoerig ingegaan op de uitbreiding van de ‘Ruimte voor ruimte’-regeling. Deze is uitgebreid met een economische toets.

Aandachtige toehoorders bij de informatie-overdracht door Freerk Kiesow